Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke

Licytacje nieruchomości

Nieruchomość Łuczyna Wielka

7 czerwca 2020

Nieruchomość Łuczyna Wielka

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08.07.2020r. o godz.14.30 w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Łuczyna Wielka gm. Dobroszyce, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00068132/2 . Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy drodze asfaltowej. Działka nr 101/2, AM-4 o powierzchni 0,3000ha o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, działka nie ogrodzona i nie zagospodarowana. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi, budynkami... | Czytaj więcej